Som din personlige erhvervscoach hjælper jeg dig til at lægge en plan, der forener din egen udvikling med de mål, du har for dit faglige liv – og måske din egen virksomhed.


Jeg giver dig de nødvendige redskaber, der skal til for at nå dine mål, træner dig og udfordrer dig, så du løbende får bygget dig selv op til i højere grad at udnytte de muligheder der viser sig, og tackle de problemstillinger, der dukker op undervejs.


Mine specialer

Positiv psykologi
Konfliktløsning
Indkredsning af dine styrker
Personligt lederskab
Work-life balance
Effektive møder
Gode rutiner, mindmap mv.
Samarbejde og projekter
Assertiv kommunikation
Coaching
Networking
LinkedIn
Karrierecoaching
Jobsøgning

Kunder

Virksomhedsejere, specialister, nøglepersoner og projektledere
- typisk i mindre og mellemstore virksomheder.

Er du privatperson, og har du brug for rådgivning om karriere, work/life balance, stresshåndtering eller andet, så er du også velkommen til at kontakte mig.


Klippekort hos Assonans

Ønsker du at bruge mig til mere end én isoleret opgave, så kan det være en fordel at blive koblet på min klippekortsordning, som dækker alle de specialer, jeg nævner på denne hjemmeside. Mange af mine kunder er glade for denne type samarbejde, da det fjerner besværet med tilbud og faktureringer fra sag til sag. Med en klippekortsordning sikrer du dig, at jeg får dig og din virksomhed “under huden” og proaktivt arbejder som din eksterne kommunikationspartner, erhvervscoach og forandringsagent. Læs mere om ordningen og vilkår her - og tag endelig fat i mig, hvis du har spørgsmål.

Hvad dækker klippekortet?
Assonans klippekortet kan bruges til coaching, kommunikationsrådgivning, forretningsudvikling, projektledelse, projektkommunikation, undervisning, kvalitetssikring, tekstforfatning, kundeinterviews - og andet der omtales som mine kompetencer på denne hjemmeside.

Ingen binding
Klippekortet faktureres og betales samtidig med samarbejdets begyndelse, og jeg “tæller nedad” løbende. Når klippekortet er ved at være brugt, aftaler vi, om du ønsker at forny det. Via din personlige adgang til klippekortssystemet Effihub kan du altid se, hvor langt vi er på kortet. Klippekortet udløber 12 måneder efter køb.

Møder, statusopdateringer mv. trækkes også
Eventuelle møder (også telefonmøder), forberedelse, research, længere mailkorrespondancer og transporttid til og fra møder i byen, trækkes også på klippekortet. Minimum to gange om måneden modtager du en overbliksskabende statusmail på igangværende opgaver. Disse statusopdateringer afregnes typisk månedligt med i alt 1 klip.  Ved hasteopgaver afregnes 1,5 klip pr. time.

Underleverandører
Får vi brug for fotograf, grafiker, trykkeri eller andet, så indhenter jeg gerne separat tilbud fra mine gode samarbejdspartnere og står for koordineringen, så du kun behøver at tale med mig. Disse underleverandørers ydelser afregnes altså ikke på mine klippekort.

Priser
Klippekort med 20 klip: 23.760 kr. + moms - her får du 10% rabat på alm. timepris
Klippekort med 10 klip: 12.540 kr. + moms - her får du 5% rabat på alm. timepris
Alm. timepris: 1.320 kr. + moms - vælger du, at jeg alene fakturerer de forbrugte antal timer, sker det månedligt til almindelig timepris.