Som din personlige erhvervscoach hjælper jeg dig til at få overskud til at leve DIT liv


Livet er dejligt, og det skal være sjovt at leve. Vi har allesammen en masse muligheder, vi kan gøre brug af, og vi har også ansvaret for vores egen hverdagslykke… Det er bare nogle gange lettere sagt end gjort. Som din personlige erhvervscoach hjælper jeg dig til at træde i karakter i dit eget personlige og faglige liv. Jeg hjælper dig til at blive bevidst om dine mål, træffe vigtige valg, omsætte beslutninger til handlinger, tackle de udfordringer, der måtte dukke op - og fejre successer undervejs.


Mine specialer

Personlig coaching
Positiv psykologi
Indkredsning af dine styrker
Personligt lederskab
Work-life balance
Effektiv mødeledelse
Kreative værktøjer, mindmap, visuelle stilladser, walk-and-talk mv.
Assertiv kommunikation - og den vanskelige samtale
Konflikthåndtering og -nedtrapning
Det effektive samarbejde
Personlig profilering på LinkedIn
Karrierecoaching
Jobsøgning

Kunder

Virksomhedsejere, specialister, nøglepersoner og projektledere
- typisk i mindre og mellemstore virksomheder.

Er du privatperson, og har du brug for rådgivning om karriere, work/life balance, stresshåndtering eller andet, så er du også velkommen til at kontakte mig.


Klippekort hos Assonans

Ønsker du at bruge mig til mere end én isoleret opgave, så kan det være en fordel at blive koblet på min klippekortsordning, som dækker alle de specialer, jeg nævner på denne hjemmeside. Mange af mine kunder er glade for denne type samarbejde, da det fjerner besværet med tilbud og faktureringer fra sag til sag. Med en klippekortsordning sikrer du dig, at jeg får dig og din virksomhed “under huden” og proaktivt arbejder som din eksterne kommunikationspartner, erhvervscoach og forandringsagent. Læs mere om ordningen og vilkår her - og tag endelig fat i mig, hvis du har spørgsmål.

Hvad dækker klippekortet?
Assonans klippekortet kan bruges til coaching, kommunikationsrådgivning, forretningsudvikling, projektledelse, projektkommunikation, undervisning, kvalitetssikring, tekstforfatning, kundeinterviews - og andet der omtales som mine kompetencer på denne hjemmeside.

Ingen binding
Klippekortet faktureres og betales samtidig med samarbejdets begyndelse, og jeg “tæller nedad” løbende. Når klippekortet er ved at være brugt, aftaler vi, om du ønsker at forny det. Via din personlige adgang til klippekortssystemet Effihub kan du altid se, hvor langt vi er på kortet. Klippekortet udløber 12 måneder efter køb.

Møder, transport mv. trækkes også
Eventuelle møder (også telefonmøder), forberedelse, research, længere mailkorrespondancer og transporttid til og fra møder, der ikke afholdes på min adresse, trækkes også på klippekortet.  Ved hasteopgaver afregnes 1,5 klip pr. time, men kun efter forudgående aftale.

Underleverandører
Får vi brug for fotograf, grafiker, trykkeri eller andet, så indhenter jeg gerne separat tilbud fra mine gode samarbejdspartnere og står for koordineringen, så du kun behøver at tale med mig. Disse underleverandørers ydelser afregnes altså ikke på mine klippekort.

Priser
Klippekort med 20 klip: 23.760 kr. + moms - her får du 10% rabat på alm. timepris
Klippekort med 10 klip: 12.540 kr. + moms - her får du 5% rabat på alm. timepris
Alm. timepris: 1.320 kr. + moms - vælger du, at jeg alene fakturerer de forbrugte antal timer, sker det på sidste hverdag i måneden til almindelig timepris.