I har sikkert alt, hvad der skal til for at stråle… I udnytter det bare ikke


Hvordan skaber man trivsel på en arbejdsplads? Og hvordan tiltrækker man de gode medarbejdere, når der er mangel på arbejdskraft? Dét er spørgsmål, jeg i stadigt stigende omfang bliver mødt med, når jeg er ude hos mine kunder.

Måske handler det om, at man som virksomhedsledelse ikke har gjort sig klart, hvad man står for og hvilke rammer, man tilbyder sine medarbejdere: Hvad er jeres værdier? Er I tydelige omkring jeres arbejdsforhold? Har I faste medarbejdermøder med mulighed for dialog og vidensdeling? Og har hver enkelt medarbejder sin egen udviklingsplan? Hvis virksomheden sørger for tydelige personaleforhold er det langt lettere både at rekruttere, fastholde og udvikle de gode medarbejdere.

Det kan også handle om, at ledelsen ikke har tid, lyst eller evner til at træde i karakter som ledelse. Og resultatet er åbenlyst: Står der ikke én bag roret, så kommer resten hurtigt til at sejle. Løsningerne her kan være: Personlige redskaber til at blive en stærk lederfigur, de gode råd til effektiv mødeledelse, indsigt i og evne til at spotte og håndtere potentielle konflikter og løbende italesættelse og fejring af successer.

Og sidst kan det handle om, at I simpelthen ikke snakker sammen og udnytter den viden, I allerede har. Her er workshops, hvor I alle bliver inddraget den helt rigtige løsning. Forud for workshoppen lægger vi os fast på ambitionsniveau og tema - og så faciliterer jeg dagen, så I efter workshoppen fx er blevet klogere på hinanden, på hvordan I fremover skal håndtere vanskeligheder i hverdagen og spille hinanden gode.

I kan her benytte et eksisterende klippekort, tilknytte mig et fast antal timer om måneden eller få et tilbud på jeres konkrete workshop.


Mine specialer

RAMMERNE:
Personalepolitikker (tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere)
Organisationsændringer og fusioner (ledelsesmæssigt, praktisk og følelsesmæssigt)
Positiv profilering udadtil
Klart fokus indadtil på trivsel, motivation og positiv kommunikation

LEDELSEN:
Coaching af ledere og nøglepersoner (supervision)
Styrkebaseret ledelse
En rød tråd imellem kultur, identitet og image
Vanskelige samtaler
Konfliktnedtrapning og -håndtering
Effektive mødeledelse
Positiv kommunikation (assertiv kommunikation)
MUS (medarbejderudviklingssamtaler)

WORKSHOPS - 3 niveauer
Ren inspiration
- jeg giver jer ny fælles viden: “Dét, du ikke vidste om…”Effektiv kommunikation”, “Det gode samarbejde”, “Trivsel og stress”, “Den gode kundeoplevelse” osv.

Inspiration + inddragende øvelser
- med udgangspunkt i dagens tema og jeres konkrete hverdagseksempler inddrages alle deltagere i diskusion og løsninger

Inspiration, øvelser og kreativ teambuilding
- med udgangspunkt i temaet og vores fælles “faglige” diskussioner udfordrer jeg jer på også at lære hinanden at kende “under overfladen”. Det handler om kreative øvelser, hvor alle kan være med. Øvelser, der bidrager til en ny holdfølelse og tilbagevendende smil, også når hverdagen tager over igen.

Kunder

Mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe en trivselskultur, hvor der er fokus på at fastholde, gode og glade medarbejdere. Resultat: Kalenderen bliver slettet for unødige stress-samtaler, konflikthåndteringer, fyringsrunder, jobannoncer og indkøring af nye medarbejdere.
  

Workshops

Virksomhedsspecifikke workshops
- er altid skræddersyet til den enkelte virksomhed.

Kan omhandle fremtid, strategi, kommunikation, roller og forventninger, samarbejde, stressforebyggelse, jeres DNA, effektivitet mv.

Jobsøgning med plads til begejstring
- afholdes typisk som underleverandør i A-kassser, hos 3. aktører o.a.

Kan omhandle den specifikke målgruppes konkrete behov og inddrager typisk LinkedIn som profileringsværktøj

LinkedIn-workshops
- for én eller flere personer, typisk virksomhedsejere og deres ansatte. Findes i 3 niveauer:

A. "LinkedIn - sådan opbygger du en skarp og målrettet personlig profil"
B. "LinkedIn - sådan opbygger du et relevant netværk og får gode kommunikationsvaner på LinkedIn."
C. "LinkedIn - sådan fortæller du om din virksomhed på LinkedIn"

Jeg skræddersyer gerne et kursus, foredrag eller en workshop specielt til jer og jeres behov

 


Klippekort hos Assonans

Ønsker du at bruge mig til mere end én isoleret opgave, så kan det være en fordel at blive koblet på min klippekortsordning, som dækker alle de specialer, jeg nævner på denne hjemmeside. Mange af mine kunder er glade for denne type samarbejde, da det fjerner besværet med tilbud og faktureringer fra sag til sag. Med en klippekortsordning sikrer du dig, at jeg får dig og din virksomhed “under huden” og proaktivt arbejder som din eksterne kommunikationspartner, erhvervscoach og forandringsagent. Læs mere om ordningen og vilkår her - og tag endelig fat i mig, hvis du har spørgsmål.

Hvad dækker klippekortet?
Assonans klippekortet kan bruges til coaching, kommunikationsrådgivning, forretningsudvikling, projektledelse, projektkommunikation, undervisning, kvalitetssikring, tekstforfatning, kundeinterviews - og andet der omtales som mine kompetencer på denne hjemmeside.

Ingen binding
Klippekortet faktureres og betales samtidig med samarbejdets begyndelse, og jeg “tæller nedad” løbende. Når klippekortet er ved at være brugt, aftaler vi, om du ønsker at forny det. Via din personlige adgang til klippekortssystemet Effihub kan du altid se, hvor langt vi er på kortet. Klippekortet udløber 12 måneder efter køb.

Møder, statusopdateringer mv. trækkes også
Eventuelle møder (også telefonmøder), forberedelse, research, længere mailkorrespondancer og transporttid til og fra møder, der ikke afholdes på min adresse, trækkes også på klippekortet.  Ved hasteopgaver afregnes 1,5 klip pr. time, men kun efter forudgående aftale.

Underleverandører
Får vi brug for fotograf, grafiker, trykkeri eller andet, så indhenter jeg gerne separat tilbud fra mine gode samarbejdspartnere og står for koordineringen, så du kun behøver at tale med mig. Disse underleverandørers ydelser afregnes altså ikke på mine klippekort.

Priser
Klippekort med 20 klip: 23.760 kr. + moms - her får du 10% rabat på alm. timepris
Klippekort med 10 klip: 12.540 kr. + moms - her får du 5% rabat på alm. timepris
Alm. timepris: 1.320 kr. + moms - vælger du, at jeg alene fakturerer de forbrugte antal timer, sker det på sidste hverdag i måneden til almindelig timepris.