Som virksomhedens forandringsagent hjælper jeg jer til at opnå intern trivsel, effektive møder, positive MUS og færre konflikter.


Når hverdagen er travl, er der mange virksomhedsejere, der helt naturligt fokuserer deres ressourcer på hverdagens opgaver og kunderne. Konsekvensen er, at den interne kommunikation, forventningsafstemning og trivsel ryger i glemmebogen. I mindre og mellemstore virksomheder er dette katastrofalt - en ond spiral, som hurtigt resulterer i højere sygefravær, mindre trivsel, dårligere samarbejde og flere konflikter.

Alt sammen noget, der kan aflæses på bundlinjen.

Som din virksomheds forandringsagent hjælper jeg med at vende fokus. Jeg observerer jeres virksomhed og sætter ind der, hvor det giver mest mening for jer: Jeg superviserer ledelsen, gennemfører MUS-samtaler med jeres nøglemedarbejdere, uddanner jer til at blive effektive mødeledere eller faciliterer møderne for jer. Jeg kan også fungere som projektleder på ufærdige projekter, konfliktmægler, hvis kommunikationen er gået skævt eller afholde workshops i jeres virksomhed, hvor vi har fokus på både udfordringer og trivsel.

Som forandringsagent kan I tilknytte mig et fast antal timer om måneden eller på konsulentniveau fra opgave til opgave.


Mine specialer

Organisationsændringer
Fusioner
Konfliktløsning
Effektive møder
MUS (medarbejderudviklingssamtaler)
Facilitering af møder
Supervision af ledelsen
Stressforebyggelse
Vanskelige samtaler
Konflikthåndtering
Interne workshops
Coaching af ledere og nøglepersoner
Kultursammenstød
Positiv psykologi
Trivsel
Motivation
Assertiv kommunikation
Styrkebaseret ledelse
Aktiv lytning
Work-life balance
Projektledelse

Kunder

Mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe en trivselskultur, hvor der er fokus på at fastholde, gode og glade medarbejdere. Resultat: Kalenderen bliver slettet for unødige stress-samtaler, konflikthåndteringer, fyringsrunder, jobannoncer og indkøring af nye medarbejdere.
  

Workshops

"Træd i karakter som den gode mødeleder”
- få effektive redskaber og personlig coaching.

“Den vanskelige - men gode - samtale”
- med medarbejdere, kolleger, chefer eller kunder. Du bliver trænet til at klare det hele.

“Stress-forebyggelse: Når roller, relationer og manglende kommunikation skaber sygdom.”
- både du og dine medarbejdere fortjener at være den bedste udgave af jer selv - mest mulig af tiden.

“Vision og mission”
- hvordan gør man det “rigtigt”, så det bliver andet end tomme ord?

"Hvad er virksomhedens særlige DNA?”
- og hvordan kan vi bruge det, så det batter på bundlinien? 

"Opfind ikke den dybe tallerken hver dag - tænk effektivt!”
- vi kigger på dine processer og fjerner unødigt tidsspilde.

"Den positive og anerkendende medarbejderkultur”
- ja, hvem vil ikke gerne have det. Men hvordan gør vi?

"Jobsøgning med plads til begejstring"
- personlig coaching af folk, der vil videre i livet

"LinkedIn - sådan opbygger du en skarp og målrettet personlig profil"
"LinkedIn - sådan opbygger du et relevant netværk og får gode kommunikationsvaner på LinkedIn."
"LinkedIn - fortæl om din virksomhed på LinkedIn"

Jeg skræddersyer gerne et kursus, foredrag eller en workshop specielt til jer og jeres behov

 


Klippekort hos Assonans

Ønsker du at bruge mig til mere end én isoleret opgave, så kan det være en fordel at blive koblet på min klippekortsordning, som dækker alle de specialer, jeg nævner på denne hjemmeside. Mange af mine kunder er glade for denne type samarbejde, da det fjerner besværet med tilbud og faktureringer fra sag til sag. Med en klippekortsordning sikrer du dig, at jeg får dig og din virksomhed “under huden” og proaktivt arbejder som din eksterne kommunikationspartner, erhvervscoach og forandringsagent. Læs mere om ordningen og vilkår her - og tag endelig fat i mig, hvis du har spørgsmål.

Hvad dækker klippekortet?
Assonans klippekortet kan bruges til coaching, kommunikationsrådgivning, forretningsudvikling, projektledelse, projektkommunikation, undervisning, kvalitetssikring, tekstforfatning, kundeinterviews - og andet der omtales som mine kompetencer på denne hjemmeside.

Ingen binding
Klippekortet faktureres og betales samtidig med samarbejdets begyndelse, og jeg “tæller nedad” løbende. Når klippekortet er ved at være brugt, aftaler vi, om du ønsker at forny det. Via din personlige adgang til klippekortssystemet Effihub kan du altid se, hvor langt vi er på kortet. Klippekortet udløber 12 måneder efter køb.

Møder, statusopdateringer mv. trækkes også
Eventuelle møder (også telefonmøder), forberedelse, research, længere mailkorrespondancer og transporttid til og fra møder i byen, trækkes også på klippekortet. Minimum to gange om måneden modtager du en overbliksskabende statusmail på igangværende opgaver. Disse statusopdateringer afregnes typisk månedligt med i alt 1 klip.  Ved hasteopgaver afregnes 1,5 klip pr. time.

Underleverandører
Får vi brug for fotograf, grafiker, trykkeri eller andet, så indhenter jeg gerne separat tilbud fra mine gode samarbejdspartnere og står for koordineringen, så du kun behøver at tale med mig. Disse underleverandørers ydelser afregnes altså ikke på mine klippekort.

Priser
Klippekort med 20 klip: 23.760 kr. + moms - her får du 10% rabat på alm. timepris
Klippekort med 10 klip: 12.540 kr. + moms - her får du 5% rabat på alm. timepris
Alm. timepris: 1.320 kr. + moms - vælger du, at jeg alene fakturerer de forbrugte antal timer, sker det månedligt til almindelig timepris.