Som jeres kommunikationspartner sætter jeg streger og farver på jeres strategiarbejde


Tiden er en mangelvare hos rigtig mange virksomheder i disse år og tilsvarende det positive overskud. Grunden er meget ofte, at virksomhedsstrategien - forretningsplanen - ikke er blevet justeret og tilpasset virkeligheden.
Oplever I som ledelse, at I eller jeres medarbejdere ikke har overskud til at føle glæde over den fyldte kalender, så er det på tide at justere jeres strategi. I fortjener nemlig at få frigivet tid og ressourcer, så I igen har plads til begejstring i jeres hverdag - og så I udadtil kan levere den service og kvalitet, som I garanteret har potentialet til.

I min verden, er det arbejde ikke kedeligt. Hvor andre konsulenthuse leverer tunge rapporter med masser af analyser og tekst, så arbejder jeg i stedet med den direkte dialog, streger, farver og illustrationer. Målet er klart: Strategiarbejdet skal være sjovt - og I skal kunne gå hjem og med det samme og omsætte tanker til virkelighed.


Mine specialer

Virksomhedsstrategi og forretningsplaner
Visuelle landskaber og to-do’s
Fokuseret LinkedIn profilering og relationsmarkedsføring
Skarpe tekster - til hjemmesider og anden form for markedsføring
Kommunikationsplaner, der er nemme at forstå og bruge
Storytelling om jeres yndlingskunder, ekspertviden og specialer
Kundereferencer og -cases, der illustrerer hvem I er, når I er allerbedst
En vision, mission og værdier, som faktisk kan bruges til noget
Sprogligt servicetjek og tilretning af eksisterende kommunikation

Kunder

Håndværkervirksomheder
Service-virksomheder
Medico-virksomheder
IT-virksomheder
Produktionsvirksomheder
- og mange andre

Én indgang til det hele

Jeg elsker at have fingrene nede i mange typer projekter, men er ikke selv specialist på dem alle. Til gengæld har jeg verdens bedste samarbejdspartnere og underleverandører. Det gælder fx min grafiker, mit trykkeri, min filmmand, min fotograf, min telefonservice  - og et hav af andre super professionelle folk, som jeg elsker at løbe hurtigt sammen med. Du behøver altså kun kende mig - har du et behov, så sætter jeg det rigtige team til at klare opgaven.


Klippekort hos Assonans

Ønsker du at bruge mig til mere end én isoleret opgave, så kan det være en fordel at blive koblet på min klippekortsordning, som dækker alle de specialer, jeg nævner på denne hjemmeside. Mange af mine kunder er glade for denne type samarbejde, da det fjerner besværet med tilbud og faktureringer fra sag til sag. Med en klippekortsordning sikrer du dig, at jeg får dig og din virksomhed “under huden” og proaktivt arbejder som din eksterne kommunikationspartner, erhvervscoach og forandringsagent. Læs mere om ordningen og vilkår her - og tag endelig fat i mig, hvis du har spørgsmål.

Hvad dækker klippekortet?
Assonans klippekortet kan bruges til coaching, kommunikationsrådgivning, forretningsudvikling, projektledelse, projektkommunikation, undervisning, kvalitetssikring, tekstforfatning, kundeinterviews - og andet der omtales som mine kompetencer på denne hjemmeside.

Ingen binding
Klippekortet faktureres og betales samtidig med samarbejdets begyndelse, og jeg “tæller nedad” løbende. Når klippekortet er ved at være brugt, aftaler vi, om du ønsker at forny det. Via din personlige adgang til klippekortssystemet Effihub, kan du altid se, hvor langt vi er på kortet. Klippekortet udløber 12 måneder efter køb.

Møder og evt. transport trækkes også
Eventuelle møder (også telefonmøder), forberedelse, research, længere mailkorrespondancer og transporttid til og fra møder, der ikke afholdes på min adresse, trækkes også på klippekortet. Ved hasteopgaver afregnes 1,5 klip pr. time, men kun efter forudgående aftale.

Underleverandører
Får du brug for fotograf, grafiker, trykkeri eller andet, så indhenter jeg gerne separat tilbud fra mine gode samarbejdspartnere og står for koordineringen, så du kun behøver at tale med mig. Disse underleverandørers ydelser afregnes altså ikke på mine klippekort.

Priser
Klippekort med 20 klip: 23.760 kr. + moms - her får du 10% rabat på alm. timepris
Klippekort med 10 klip: 12.540 kr. + moms - her får du 5% rabat på alm. timepris
Alm. timepris: 1.320 kr. + moms - vælger du at jeg alene fakturerer de forbrugte antal timer, sker det på sidste hverdag i måneden til almindelig timepris